R.br. Naziv objekta i mjesto gradnje:

Naziv Investitora

Vrste radova: Napomena:
1. “APART HOTEL” u okviru bloka 1c u zahvatu DUP-a “Bečići” Opština Budva “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta. Realizovano 2010 godine (8800 m2)
2. Stambeno poslovni-objekat na U.P. 2-4;2-5;2-6;2-7 i garaža u bloku II, DUP “Radoje Dakić” u Podgorici “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2011 godine (14000 m2)
3. Stambeno poslovni-objekat “A” u zahvatu DUP-a “Momišići A” - Podgorica “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2011 godine (6500 m2)
4. Poslovni objekat-ugostiteljstvo i smještajni kapaciteti, objekat “D” i “F” na djelu U.P.6d i 6f KO Petrovac “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2011 godine (7600 m2)
5. Poslovni objekat Uprave za nekretnine na UP broj 2,blok 1, u zahvatu DUP-a”Servisno skladišna zona”- izmjene i dopune, kat.parcela 4534/7 KO Podgorica III “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2012 godine (7860 m2)
6. “VILA 1” projekat “The View” u zahvatu urbanističkog projekta Luštica 2 Luštica “Studio K” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2010 godine (700 m2)
7. Tribine stadiona sa klupskim prostorijama FK”Iskra” – Danilovgrad Fudbalski savez Crne Gore Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2012 godine (450 m2)
8. Stambena zgrada A-9 u Baru u zahvatu DUP-a “Topoloca-Bjeliši” Bar “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2012 godine (8000 m2)
9. Stambeno poslovni objekat na UP 3-3 i 3-4 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2012godine (7000 m2)
10. Stambeno poslovni objekat na UP 104, blok 34 u zahvatu DUP-a Podkošljun Budva “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2012 godine (1200 m2)
11. “Hilton hotel” Podgorica na UP br.1, u okviru kvarta T, u zahvatu UP”Nova Varoš”- kvart T u Podgorici “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2013 godine (15000 m2)
12. Stambeno poslovni objekti VIIe i VIIf UP br VII UP “Stara Varoš” dio zone A, izmjene i dopune u Podgorici “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2012 godine (2000 m2)
13. Stambeni objekat UP br.2, blok 10, koju čini kat.parcela br.1637 KO Budva u zahvatu DUP-a”Dubovica1” Budva “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2013 godine (2100 m2)
14. Stambeni objekat na UP br.227, kat.parcela 882 KO Sveti Stefan, DUP”Pržno-Kamenovo”- I dio”Pržno-Podličak” Budva “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2013 godine (4500 m2)
15. Stambeno poslovni objekat UP 3-5 i 3-6 u zahvatu DUP-a”Radoje Dakić” u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2013 godine (7980m2)
16. Stambeno poslovni objekat na UP 5-3 i 5-4 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2014 godine (7980 m2)
17. Podzemna garaža G1 na UP 5 u zahvatu DUP-a”Radoje Dakić” u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2014 godine (2980 m2)
18. Stambeno poslovni objekat na UP 5-1 i 5-2 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2014 godine (10250 m2)
19. “Hotel Hilton” Podgorica na UP br.1 u okviru kvarta T DUP-a “Nova Varoš” II faza u Podgorici “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2014 godine (9800 m2)
20. Stambeni poslovni objekat UP br.4 u bloku 9 DUP “Rozino I” u Budvi “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2015 godine (19900 m2)
21. Krovopokrivački i tesarski radovi na SPO na UP br.4, blok 9, DUP”Rozino I” u Budvi “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje krovo-pokrivačkih i tesarskih radova na objektu Realizovano 2015 godine (1790 m2)
22. Stambeno poslovni objekat UP”5-11, 5-12, 5-17, 5-18, 5-21 i 5-22” u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić “ u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizovano 2015godine (23940 m2)
23. Podzemna garaža “M2” na UP 5 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizacija 2016 godine (3600 m2)
24. Poslovni objekat “Business city” na UP br.2 u zahvatu UP “Marko Radović” u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta Realizacija 2016 godine (22800 m2)
25. Stambeno poslovni objekat ”5-19, 5-20”na UP-5 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić “ u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizacija 2016 godine (9520 m2)
26. Vila Kruševac II u zahvatu DUP-a “Spomen Park Kruševac” u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizacija 2016 godine (4478 m2)
27. Glavni pristupni put Lastva Grbaljska “Kroling” doo Danilovgrad Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta Realizacija u toku (800m2)
28. Stambeno poslovni objekat UP br. 77 u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2” u Podgorici IGP “Fidija” DOO Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizacija u toku (7350 m2)
29. Administrativno-poslovni objekat “Nova poslovna zgrada” na urbanističkoj parceli 2 u zahvatu DUP-a”Donja Gorica-koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice” u Podgorici “Čelebić” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizacija u toku (5500 m2)
30. Poslovno stambeni objekat na urbanističkoj parceli broj 14 u zahvatu DUP-a “Momišići A zona 2” izmjene i dopune u Podgorici “V & B invest” doo Podgorica Izvođenje radova na armirano-betonskoj konstrukciji objekta i zidarskih radova objekta Realizacija u toku (11412 m2)